Het faciliteren van ontmoetingen en de sector fysiek samenbrengen is een groot doel van het Beton Event. Normaliter organiseren wij dit evenement in november. Helaas hebben wij in 2020 en 2021 door corona geen fysieke dag kunnen organiseren. Wij merken dat de sector behoefte heeft aan fysieke samenkomst en willen alles bewerkstelligen om een fysieke dag te organiseren in 2022.

Het is bekend dat wanneer de R in de maand is, het griepseizoen geopend is en corona hier een verzwaring op legt. Wij zitten op dit moment in een oriënterende fase wat betreft de planning van het evenement in 2022. Daarom willen wij graag weten hoe u aankijkt tegenover verplaatsing van het evenement naar het voorjaar, juni 2022.

Door middel van deze korte enquête, hopen wij een duidelijker beeld krijgen van de wensen van de sector wat betreft het moment waarop het evenement georganiseerd wordt.

Deze enquête is geldig tot 14 december 2021.

Alvast bedankt voor het invullen!

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren