Beton Event 2023

Al 65 jaar organiseren wij hét toonaangevende netwerkevenement van de beton(bouw)sector in Nederland! Het is de plek waar professionals elkaar ontmoeten, bedrijven bezoeken en deelnemen aan het congresprogramma.

Jarenlange traditie in ere hersteld!
Na een aantal bewogen jaren vanwege corona zijn we blij om te kunnen melden dat het Beton Event 2023 volgens traditie weer wordt georganiseerd op de derde donderdag van november, te weten 16 november. Deze dag staat in het teken van onze pijlers educatie en verbinding. Het kennisprogramma is opgesteld door onze programmacommissie, bestaande uit professionals uit de sector. Naast educatie staat uiteraard het netwerken centraal op deze dag.

Om aansluiting te vinden bij de toekomstige werknemers van deze sector hebben we er dit jaar ook voor gekozen om op dezelfde dag de Beton Experience plaats te laten vinden. De doelgroep van deze dag is daarmee tweeledig: professionals vanuit de gehele keten én studenten van mbo, hbo en wo faculteiten. De locatie die wij hiervoor hebben gekozen is de Van Nelle Fabriek Rotterdam. Stands, inspirerende kennissessies, netwerken, kennismaken met de werknemers van de toekomst en elkaar ontmoeten op één van de horecapunten staat centraal op deze dag.


 


 

Nieuw thema: 'En route' naar duurzaam en circulair beton
De komende decennia zal er meer dan ooit een beroep worden gedaan op ons vermogen om het land op een slimme manier aan te passen aan veranderende omstandigheden. De opwarming van de aarde en de demografische ontwikkelingen die daarmee samenhangen maken dat de bouwopgave wezenlijk anders wordt dan we gewend waren.  

Het College van Rijksadviseurs heeft in december 2018 Panorama Nederland gepubliceerd, een document waarin de vier belangrijkste thema’s – klimaatadaptatie, circulariteit, energietransitie en verstedelijking – geïntegreerd worden benaderd. Deze visie toont een richting die niet dwingend is, maar keuzes voorlegt en heldere principes definieert. Andere interpretaties en uitwerkingen zijn uiteraard mogelijk. Aan welk Nederland willen we bouwen? En op welke manier past beton daarbij?  Op de Betondag/Beton Event edities van 2019, 2020 en 2022 werd in het programma nader ingegaan op de gevolgen die deze toekomstvisie heeft voor het bouwen met beton.  

De wereld staat niet stil, ontwikkelingen volgen zich in een rap tempo op en daarom is het tijd om verder te werken. Een nieuw thema zal de komende drie jaren centraal staan op het Beton Event. Hierbij worden de 4 programmalijnen vanuit het ontwikkelprogramma Beton Reinvented, ingediend bij het Nationaal Groeifonds (NGF), aangehouden als subthema, te weten: 

  • Ontwikkeling van nieuwe materialen 
  • Adaptief en circulair ontwerpen, uitvragen en leveren 
  • Levensduurverlenging en hergebruik van beton 
  • Sociaal kapitaal: kennis en vaardigheden voor de nieuwe betonketen ontwikkelen en delen  

Binnen de eerste drie subthema's geven we ruim baan aan allerlei innovaties binnen de sector; voor het vierde subthema werken we samen met docenten en studenten op mbo-, hbo- en wo-niveau. 

Wij verwelkomen je daarom graag op donderdag 16 november! Aanmelden kan vanaf september 2023.


Met vriendelijke groet,
Maikel Jagroep | Directeur Betonvereniging

 

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren